Bất động sản giữ được nhiệt trong thời gian tới sẽ là sản phẩm nào?

Dự án bất động sản

Theo các chuyên gia, thị trường trầm lắng, đó cũng là sự thanh lọc mạnh mẽ. Các sản phẩm tạo được giá trị ở thực sẽ giữ được nhiệt, có thanh khoản. Trong khi các bất động sản không có giá trị sử dụng liền, Bất động sản giá trị cao vượt tầm với của số đông sẽ chững lai, thậm chí tụt giá mạnh.